Strona główna Mapa strony Wyszukiwanie Napisz do nas O Centrum


W górę Programy Książki Artykuły Szkolenia dr Tomasz Kucharski

 

dr Tomasz Kucharski  jest psychologiem, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie pracuje jako Wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Akademickiej Poradni Psychologicznej jako psycholog kliniczny. 
Tytuł magistra uzyskał na podstawie obrony pracy pt. "Retrospektywny i aktualny obraz siebie w schizofrenii paranoidalnej". 

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskał na podstawie obrony pracy pt. "Podejście aktuaryjno-regułowe w klasyfikacji zaburzeń psychicznych. W zastosowaniu do Wielowymiarowego Kwestionariusza Osobowości MMPI-WISKAD."

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na metodach służących przetwarzaniu danych psychometrycznych (także masowych) otrzymywanych z kwestionariuszy psychologicznych wykorzystywanych w psychologii ogólnej i osobowości, jak też narzędziach wspomagających klasyfikację danych psychometrycznych. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przewodniczył toruńskiemu regionalnemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Systematycznie brał udział w zjazdach naukowych PTP, gdzie przedstawiał referaty z prowadzonych przez siebie badań w zakresie psychologii ogólnej. Brał udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych, które były organizowane w naszym kraju i gdzie przedstawiał swoje prace. Od wielu lat regularnie uczestniczę w organizowanych międzynarodowych kongresach psychologów poza granicami kraju. Uczestniczył w VI i VII Kongresie Psychologów Europejskich zorganizowanym w 1997 roku w Dublinie i w 1999 roku w Rzymie. Na każdym z nich wygłaszał referaty i prezentował plakaty związane z problematyką przetwarzania danych psychometrycznych oraz metodach komputerowych wykorzystywanych w przetwarzaniu danych psychometrycznych uzyskiwanych z kwestionariuszy stosowanych w psychologii ogólnej i osobowości. Na kongresie Psychologów Europejskich w Rzymie w 1999 roku przewodniczył sesji naukowej poświęconej problematyce pomiaru w psychologii osobowości.

Uczestniczył również w XXVI Międzynarodowym Kongresie Psychologicznym w Montrealu w Kanadzie, gdzie wygłosił dwa referaty, które zostały opublikowane w International Journal of Psychology Vol. 31, 1996. Ostatnio uczestniczył w XXVII Międzynarodowym Kongresie Psychologicznym w Sztokholmie w Szwecji w 2000 roku.

Przez wiele lat współpracuje z Katedrą Metod Komputerowych Instytutu Fizyki UMK współuczestnicząc w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się opracowywaniem narzędzi do klasyfikacji danych uzyskiwanych z pomiarów zachowania w dziedzinie psychologii ogólnej i osobowości. W ramach tych kontaktów podjęte zostały badania nad problemami masowego komputerowego przetwarzania danych oraz systemów automatycznej analizy danych i interpretacji wyników kwestionariuszy wykorzystywanych w psychologii ogólnej i osobowości. W ramach programu TEMPUS przebywał w 1995 roku na stażu w Uniwersytecie Leeds na zaproszenie prof. Rogera Hartleya. W czasie odbytego stażu mógł się zapoznać z budową systemów ekspertalnych i ich praktycznymi aplikacjami w doradztwie psychologicznym.

Od 1993 roku w ramach wymiany naukowej między uniwersytetami w Padwie i Toruniu utrzymuje systematyczny kontakt z Uniwersytetem w Padwie, prowadząc wspólne badania nad opracowaniem kwestionariuszy wykorzystywanych w badaniu predyspozycji psychicznych i osobowościowych jednostek. W ramach tej współpracy prowadzone są wspólne badania międzykulturowe. Opublikował przeszło 10 artykułów naukowych oraz wydał 10 pozycji książkowych, które dotyczą tematów i zagadnień związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.

 

Copyright © 2005 Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej
Ostatnia modyfikacja: 29 September 2005