Strona główna W górę Mapa strony Wyszukiwanie Napisz do nas O Centrum


W górę Wykorzystanie Kwestionariuszy Adaptacja Kwestionariuszy Fascynujący Świat 16 PF-5 Analiza MMPI-2 Bateria CBA Bezrobotni i przedsiębiorcy Kwestionariusze Predyspozycji Materiały MMPI-2 Materiały MMPI-A Interpretacje MMPI-2

 

Spis treści

Wstęp

 

7

Część I

Kwestionariusze w psychologii klinicznej

9

Rozdział 1

Kwestionariusze wykorzystywane w poradnictwie psychologicznym

9

1.1.

Kwestionariusze oparte na procedurach odpowiedniości treściowej

10

1.2.

Kwestionariusze oparte na kryteriach empirycznych i grupach kontrastowych

11

1.3.

Wpływ i rola teorii osobowości w konstruowaniu testów

29

Rozdział 2

Czynniki decydujące o postawach badanych wobec testu i tendencyjności w udzielaniu odpowiedzi

35

2.1.

Wpływ tendencyjnego odpowiadania na diagnozę psychologiczną

40

2.2.

Wpływ teorii osobowości na konstrukcję kwestionariuszy

41

2.3.

Cecha, stan, osoba i sytuacja wpływające na zachowanie badanego

41

2.4.

Zagadnienie różnic kulturowych w badaniach kwestionariuszowych.

43

2.5.

Aktualne wykorzystanie kwestionariuszy w badaniach psychologicznych

45

2.6.

Techniki projekcyjne jako narzędzia kliniczne.

48

Rozdział 3

Inne metody i sposoby analizy zachowania się jednostek

50

3.1.

Typy osobowości

50

3.2.

Testy sytuacyjne

51

3.3.

Pojęcie ja i konstrukty osobiste

52

3.4.

Techniki obserwacyjne

57

3.5.

Dane biograficzne

61

Rozdział 4

Wykorzystanie kwestionariuszy  i testów w psychologii klinicznej i poradnictwie psychologicznym

63

4.1.

Diagnoza neuropsychologiczna, behawioralna, zawodowa i kliniczna

65

4.2.

Rola i znaczenie komputerów do wspomagania diagnozy psychologicznej

71

4.3.

Standardy i wymagania stawiane psychologowi przeprowadzającemu badania psychologiczne

72

Część II

Badania nad polską adaptacją kwestionariuszy MMPI-2 I MMPI-A

81

Rozdział 1

Przedstawienie badań nad tłumaczeniem na język polski kwestionariuszy MMPI-2 i MMPI-A

81

1.1.

Adaptacja kwestionariusza MMPI-2 na język polski

81

1.2.

Dane związane z odpowiadaniem różnych grup badanych na pytania kwestionariusza MMPI-2

133

1.3.

Adaptacja kwestionariusza MMPI-A na język polski

167

1.4.

Dane związane z poszczególnymi pytaniami w wersji oryginalnej amerykańskiego kwestionariusza MMPI-A

215

1.5.

Ocena leksykalna pytań MMPI-2 i MMPI-A

244

1.6.

Wykorzystanie kwestionariuszy MMPI-2 i MMPI-A w badaniach psychologicznych

260

Rozdział 2

Badania nad polską adaptacją kwestionariusza MMPI-2 i MMPI-A

285

2.1.

Przedstawienie wyników polskich badań normalizacyjnych nad Kwestionariuszem MMPI-2

285

2.2.

Porównanie różnych grup osób badanych kwestionariuszem MMPI-2

297

2.3.

Przedstawienie wyników polskich badań normalizacyjnych nad Kwestionariuszem MMPI-A

398

2.4.

Przedstawienie wyników badań przeprowadzonych kwestionariuszem MMPI-A na grupie polskiej młodzieży

408

Bibliografia

 

427 

 

Copyright © 2005 Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej
Ostatnia modyfikacja: 29 September 2005