Strona główna W górę Mapa strony Wyszukiwanie Napisz do nas O Centrum


W górę Wykorzystanie Kwestionariuszy Adaptacja Kwestionariuszy Fascynujący Świat 16 PF-5 Analiza MMPI-2 Bateria CBA Bezrobotni i przedsiębiorcy Kwestionariusze Predyspozycji Materiały MMPI-2 Materiały MMPI-A Interpretacje MMPI-2

 

Spis treści

Spis treści

2

Wstęp

4

Rozdział 1 Wprowadzenie do 16-czynnikowego Kwestionariusza Piątej Edycji

5

Rozdział 2 Przeprowadzanie badania i obliczanie wyników

12

Badanie i obliczanie wyników

12

Format odpowiedzi

12

Czas badania

12

Wersja komputerowa badania

12

Wersja „papier i ołówek”

13

Obliczanie wyników

13

Ręczne obliczanie wyników

14

Komputerowe obliczanie wyników

16

Rozdział 3 Interpretacja profilu

17

Ogólne informacje interpretacyjne

17

Strategia interpretacyjna: podejście do profilu 16PF.

21

Czynnik A (Serdeczność) Serdeczny – Z Rezerwą

32

Czynnik B Rozumowanie Abstrakcyjny-Konkretny

34

Czynnik C Zrównoważenie Emocjonalne: Zrównoważenie emocjonalne – Nadwrażliwość

35

Czynnik E (Dominacja) Dominowanie–Uległość

36

Czynnik F (Żywość)  Żywość – Powaga

38

Czynnik G (Świadomość Norm) Świadomość Norm – Praktyczność

39

Czynnik H (Śmiałość Społeczna) Śmiały Społecznie-Nieśmiały

40

Czynnik I (Wrażliwość) Wrażliwy – Użyteczny

42

Czynnik L (Czujność) Czujny-Ufny

43

Czynnik M (Abstrakcyjność) Abstrakcyjny – Konkretny

44

Czynnik N (Skrytość) Skryty – Otwarty

46

Czynnik O (Obawy) Bojaźliwy – Pewny Siebie

47

Czynnik Q1

48

Czynnik Q2 (Samodzielność) Samodzielny – Nastawiony na Grupę

49

Czynnik Q3 (Perfekcjonizm) Perfekcyjny – Tolerujący Nieporządek

50

Czynnik Q4 (Napięcie) Napięty – Odprężony

51

Rozdział 4 Przegląd Piątej Edycji 16PF

53

Założenia koncepcyjne 16PF

53

Rozwój Piątej Edycji

54

Rozdział 5 Rzetelność i trafność

59

Bibliografia

94

Spis tabel

98

Spis rysunków

101

Załącznik A – Komputerowa adaptacja Cattell 16PF

102

Wstęp

103

Budowa i działanie programu

103

Łatwość i intuicyjność obsługi

104

Wprowadzanie danych

105

Wprowadzanie danych przez badanego

105

Szybkie wprowadzanie danych

107

Moduł skanujący

108

Prezentacja wyników

112

Tabelaryczne przedstawienie wyników

112

Graficzne przedstawienie wyników – profilogram

113

Interpretacje

113

Eksport danych

114

Zabezpieczenie danych

114

Demonstracyjna wersja programu

114

Wymagania programu

115

Zabezpieczenie przed kopiowaniem

115

Załącznik B – Dane dotyczące amerykańskiej próby normalizacyjnej

116

Załącznik C – Dane dotyczące polskiej próby normalizacyjnej

119

Normy i klucze

120

Załącznik D – Wyniki polskiej adaptacji 16PF przeprowadzonej w latach 1952-1963 przez Pracownię Psychometryczną PAN

127

 

Copyright © 2005 Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej
Ostatnia modyfikacja: 29 September 2005