Strona główna W górę Mapa strony Wyszukiwanie Napisz do nas O Centrum


W górę Wykorzystanie Kwestionariuszy Adaptacja Kwestionariuszy Fascynujący Świat 16 PF-5 Analiza MMPI-2 Bateria CBA Bezrobotni i przedsiębiorcy Kwestionariusze Predyspozycji Materiały MMPI-2 Materiały MMPI-A Interpretacje MMPI-2

 

Spis treści

Wstęp

8

Rozdział I Zagadnienia klasyfikacji

12

1. Istota i cele klasyfikacji

12

2. Pochodzenie regułowych metod klasyfikacji

14

3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych

16

Rozdział II Wybrane metody klasyfikacji danych psychometrycznycyh.

24

1. Podejście aktuaryjne

24

2. Użyteczność opracowanych systemów aktuaryjnych

26

3. Podejście regułowe – reguły logiczne

29

3.1. Reguły logiczne wygenerowane przez drzewo decyzji C 4.5

31

3.2. Reguły probabilistyczne – sieć neuronowa FSM-R

34

Rozdział III Skale MMPI-2

44

1. Podstawowe skale Kwestionariusza MMPI-2

44

1.1. Skale kontrolne i pozostałe wskaźniki stylu odpowiadania Kwestionariusza MMPI-2

44

1.2. Przykładowe profilogramy przedstawiające różne style odpowiadania

59

1.3. Podstawowe skale kliniczne

64

1.4. Wybrane komponenty skal podstawowych

76

1.5. Podskale Harris’a-Lingoes’a

78

2. Skale treściowe MMPI-2

84

3. Skale dodatkowe MMPI-2

92

4. Pięć Skal Psychopatologii Osobowości MMPI-2 (PSY-5)

116

5. Kody wysokopunktowe MMPI-2

120

6. Strategie interpretacyjne MMPI-2

141

6.1. MMPI-2 podsumowanie strukturalne

145

6.2. Przedstawienie przypadku osoby badanej Kwestionariuszem MMPI 2

158

Rozdział IV Plan badań i charakterystyka badanej próby

165

Rozdział V Przedstawienie wyników badań po zastosowaniu metody aktuaryjno-regułowej dla wybranych grup klinicznych

170

1. Analiza uzyskanych kodów

170

2. Przedstawienie wyników analiz statystycznych przeprowadzonych dla sześciu badanych grup klinicznych kobiet i mężczyzn

187

3. Omówienie wyników uzyskanych z drzewa decyzji generatora reguł logicznych C 4.5 i sieci neuronowej FSM-R

202

3.1. Przedstawienie wyników uzyskanych z drzewa decyzji C 4.5

202

3.2. Tabelaryczne zestawienie reguł uzyskanych z drzewa decyzji C 4.5 dla kobiet

202

3.3. Tabelaryczne zestawienie reguł uzyskanych z drzewa decyzji C 4.5 dla mężczyzn

226

3.4. Tabelaryczne zestawienie reguł otrzymanych z drzewa decyzji C4.5 dla kobiet i mężczyzn

229

3.5. Przedstawienie wyników uzyskanych z sieci neuronowej FSM-R

231

3.6. Tabelaryczne zestawienie reguł otrzymanych z sieci neuronowej FSM-R dla kobiet

231

3.7. Tabelaryczne zestawienie reguł otrzymanych z sieci neuronowej FSM-R dla mężczyzn

233

3.8. Tabelaryczne zestawienie reguł otrzymanych z sieci neuronowej FSM-R dla kobiet i mężczyzn

266

Rozdział VI Użyteczność podejścia aktuaryjno-regułowego do klasyfikacji zaburzeń psychicznych

268

1. Ocena użyteczności podejścia aktuaryjnego

269

2. Ocena użyteczności podejścia regułowego

271

3. Analiza porównawcza dokładności klasyfikacji oraz najczęściej występujących skal w badanych grupach klinicznych.

273

4. Użyteczność drzewa decyzji C4.5 i sieci neuronowej FSM-R do budowy systemu ekspertalnego

277

Zakończenie

278

Bibliografia

280

ANEKSY

290


 

Copyright © 2005 Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej
Ostatnia modyfikacja: 29 September 2005