Strona główna W górę Mapa strony Wyszukiwanie Napisz do nas O Centrum


W górę Wykorzystanie Kwestionariuszy Adaptacja Kwestionariuszy Fascynujący Świat 16 PF-5 Analiza MMPI-2 Bateria CBA Bezrobotni i przedsiębiorcy Kwestionariusze Predyspozycji Materiały MMPI-2 Materiały MMPI-A Interpretacje MMPI-2

 

Spis Treści

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

4

ROZDZIAŁ I OCENA PSYCHOLOGICZNA I PROGRAM CBA – 2.0

6

1. OCENA WSTĘPNA

6

1.1. Model wielowymiarowy

7

2. PROGRAM CBA

9

3. AUTOMATYCZNE WSPOMAGANIE PSYCHODIAGNOZY

10

4. PROGRAM CBA-2.0

11

5. PROGRAM CBA – 2.0

13

6. ANALIZY POKREWNE

14

7. PROBLEMY O ZNACZENIU OGÓLNYM.

15

ROZDZIAŁ II SKALE PODSTAWOWE: PREZENTACJA OGÓLNA

17

1. PACJENCI SOMATYCZNI W REHABILITACJI: WYNIKI

22

2. STABILNOŚĆ

23

3. SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA

24

4. KORELACJE MIĘDZY SKALAMI PODSTAWOWYMI.

26

ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ1 I CZĘŚĆ 4: OCENA HISTORII OSOBISTEJ I AKTUALNYCH PROBLEMÓW

27

1. KARTY AUTOBIOGRAFICZNE

27

2. ROZWÓJ KARTY AUTOBIOGRAFICZNEJ PROGRAMU CBA.

28

3. SELEKCJA PYTAŃ I OBSZARÓW BADANIA.

29

4. PRZEFORMUŁOWANIE (PONOWNE SFORMUŁOWANIE) PYTAŃ.

30

5. CZĘŚĆ1: DANE OGÓLNE

31

6. CZĘŚĆ 4: KARTA AUTOBIOGRAFICZNA/ ANAMNEZA PSYCHOLOGICZNA.

32

7. WYPEŁNIANIE CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 4

33

8. PROBLEMY Z NASTAWIENIEM OBRONNYM I REZERWĄ BADANEGO

34

ROZDZIAŁ IV – CZĘŚCI 2, 3 I 10: OCENA LĘKU

36

1. STAI – X1 CZĘŚĆ 2

36

ROZDZIAŁ V – CZĘŚĆ 5: OCEN NIEKTÓRYCH STABILNYCH ASPEKTÓW OSOBOWOŚCI.

38

1. STRUKTURA OSOBOWOŚCI

38

2. EWOLUCJA KWESTIONARIUSZA OSOBOWOŚCI AUTORSTWA EYSENCK’A (EPQ)

39

3. SKALA „N”

40

4. SKALA „E”

41

5. SKALA „P”

42

6. SKALA „L”

45

7. CBA CZĘŚĆ 5: EPQ – R

45

ROZDZIAŁ VI – CZĘŚĆ 6: WARTOŚCIOWANIE (OCENA) STRESU I ZABURZEŃ PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH

47

1. ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE I PSYCHOFIZJOLOGICZNE

47

2. REAKCJE NA STRES

47

3. REAKTYWNOŚĆ PSYCHOFIZJOLOGICZNA I OCENA SUBIEKTYWNA STRESU.

49

4. CZĘŚĆ 6: QPF-R

51

ROZDZIAŁ VII – CZĘŚĆ  7: OCENA STRACHU

53

1. STRACH

53

2. WYKAZ RODZAJÓW STRACHU I OCENA ZABURZEŃ FOBICZNYCH

53

3. CZĘŚĆ 7: IP-R

55

4. WYPEŁNIANIE I WYNIKI

55

5. PODSKALE CZĘŚĆ 7

56

6. CZĘŚĆ 7: DOKŁADNOŚĆ

58

7. CZĘŚĆ 7: INTERPRETACJA

58

ROZDZIAŁ VIII – CZĘŚĆ 8: OCENA PROBLEMÓW DEPRESYJNYCH

60

1. PROBLEMY DEPRESYJNE

60

2. OCENA DEPRESJI

62

3. CZĘŚĆ 5: QD

64

ROZDZIAŁ IX – CZĘŚĆ 9: OCENA OBSESJI  I MECHANIZMÓW KOMPULSYWNYCH.

66

1. OBSESJE I MECHANIZMY KOMPULSYWNE.

66

2. KWESTIONARIUSZ MAUDSLEY OBSESSIONAL – COMPULSIVE

66

3. WERSJA POLSKA: FORMA WSTĘPNA

68

ROZDZIAŁ X SPOSÓB UŻYCIA

70

1. WYPEŁNIANIE

70

2. WYPEŁNIANIE GRUPOWE.

71

3. WYNIKI

72

4. PIERWSZY POZIOM ANALIZY DANYCH UZYSKANYCH ZE SKAL POCZĄTKOWYCH PROGRAMU CBA – 2.0.

73

5. OCENA WIARYGODNOŚCI ARKUSZA.

74

6. BADANIE WSKAŹNIKÓW KLINICZNYCH I WYBÓR SKAL DRUGORZĘDNYCH.

76

7. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA I PRZYKŁADÓW

78

8. PRZYPADEK NR 1 – PAN A

79

8.1. Informacje wstępne

79

8.2. Diagnoza medyczno – psychiatryczna (przeprowadzona w sposób niezależny):

79

8.3. Pytania krytyczne

80

8.4. Część 4: synteza

80

8.5. Skale Podstawowe CBA 2.0: komentarz

81

8.6. Metody analizy

82

9. PRZYPADEK NR 6 – PANI F

82

9.1. Informacje wstępne

82

9.2. Diagnoza medyczno – psychiatryczna (przeprowadzona w sposób niezależny):

83

9.3. Pytania krytyczne

83

9.4. Część  4: synteza

84

9.5. Metody analizy

85

ZAŁĄCZNIK 1

86

ZAŁĄCZNIK 2 – WYNIKI UZYSKANE W PRÓBIE NORMALIZACYJNEJ MĘŻCZYZN I KOBIET W CZĘŚCI 1 I 4 PROGRAMU CBA-2.0

110

ZAŁĄCZNIK 3 – ZESZYT TESTOWY DO  PROGRAMU CBA-2.0

143

ZAŁĄCZNIK 4 – ARKUSZ ODPOWIEDZI  PROGRAMU CBA-2.0

174

BIBLIOGRAFIA

180


 

Copyright © 2005 Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej
Ostatnia modyfikacja: 29 September 2005