Strona główna W górę Mapa strony Wyszukiwanie Napisz do nas O Centrum


W górę Wykorzystanie Kwestionariuszy Adaptacja Kwestionariuszy Fascynujący Świat 16 PF-5 Analiza MMPI-2 Bateria CBA Bezrobotni i przedsiębiorcy Kwestionariusze Predyspozycji Materiały MMPI-2 Materiały MMPI-A Interpretacje MMPI-2

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

7

Część I.

Podstawy teoretyczne przystosowania zawodowego   i ich praktyczne wykorzystanie do tworzenia  narzędzi badawczych oraz diagnozy

8

1.

Podstawowe założenia koncepcji przystosowania zawodowego

8

2.

Funkcjonowanie mechanizmu przystosowania zawodowego

9

3.

Technologia przewidywania poziomu przystosowania zawodowego i propozycje operacjonalizacji zmiennych

13

Część II.

Kwestionariusz do badania  Funkcjonowania Zawodowego Kadry Kierowniczej

19

1.

Badania i prace nad konstrukcją Kwestionariusza FZKK

19

2.

Przygotowanie Kwestionariusza FZKK

19

3.

Wyniki badań pilotażowych

20

4.

Wyniki badań analitycznych

21

5.

Weryfikacja modeli obliczania wyników badania za pomocą Kwestionariusza FZKK

22

6.

Główne ustalenia wartości diagnostycznej  Kwestionariusza FZKK

27

7.

Konstrukcja Skali Ocen Postępowania (SOP)

27

8.

Walidacja Kwestionariusza FZKK

28

9.

Wyniki analizy konfiguracyjnej zmiennych  Kwestionariusza FZKK

29

10.

Instrukcja dla osób prowadzących badanie

31

Część III.

Kwestionariusz Samooceny Charakterologicznej

32

1.

Wprowadzenie

32

2.

Badania kwestionariuszem Samooceny Charakterologicznej

32

3.

Klucze do skal Kwestionariusza Samooceny  Charakterologicznej

37

Część IV.

Kwestionariusz do Badania Orientacji Zawodowej

38

1.

Definicja kontekstu badań, hipotez, uogólniania wyników

39

2.

Hipotezy związków między wymiarami

40

3.

Charakterystyka i opis kwestionariusza

40

4.

Opis wymiarów wziętych pod uwagę

40

4.1.

Niestabilność emocjonalna

40

4.2.

Zdolność do realizacji zadań

41

4.3.

Liderowanie

41

4.4.

Uspołecznienie

41

4.5.

Podatność na irytację

41

4.6.

Porządek i dokładność

41

4.7.

Aspiracja na karierę i sukces

41

4.8.

Elastyczność

41

4.9.

Autonomia w pracy

42

4.10.

Odporność na frustracje

42

5.

Analiza związków między charakterystykami

42

6.

Analiza związków między wymiarami

42

7.

Trafność badania

44

8.

Obliczanie wyników

44

9.

Interpretacja wyników

46

10.

Charakterystyka psychometryczna kwestionariusza

47

10.1.

Próba standaryzacyjna

47

10.2.

Ważność

47

10.3.

Kryterium przydatności

47

10.4.

Trafność konstrukcji

48

10.5.

Wiarygodność

48

Część V.

Osobowościowe wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy w regionie łódzkim (przegląd, analiza i ocena przydatności)

49

1.

Wstęp

49

2.

Metodologia badań

52

2.1.

Opis grupy badanej

52

2.2.

Pytania badawcze

52

2.3.

Hipotezy badawcze

54

2.4.

Narzędzia badawcze

54

2.5.

Metody analizy statystycznej

55

3.

Wyniki badań związanych z historią życia badanych osób

56

4.

Analiza wyników uzyskanych zastosowanymi metodami psychologicznymi

86

4.1.

Analiza statystyczna wyników badań dla badanych grup osób bezrobotnych poszukujących pracy i przedsiębiorców uzyskanych zastosowanymi metodami psychologicznymi

86

4.2.

Analiza czynnikowa wyników badań dla badanych grup osób bezrobotnych poszukujących pracy i przedsiębiorców uzyskanych zastosowanymi metodami psychologicznymi

95

4.3.

Analiza wyników badań otrzymanych po zastosowaniu drzewa decyzyjnego C 4.5

102

4.4.

Wnioski

108

4.5.

Osobowościowe wyznaczniki samozatrudnienia w regionie łódzkim

110

Część VI.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

113

1.

Wnioski i rekomendacje dla doradztwa zawodowego

113

2.

Rekomendacje dla regionalnej polityki zatrudnienia zarówno w regionie łódzkim, jak i w całym kraju

115

 

Zakończenie

119

 

Bibliografia

120

 

ANEKSY

123

 

Aneks 1.  Zestawienie skal Kwestionariusza FZKK

125

 

Aneks 2.  Kwestionariusz Samooceny Charakterologicznej

143

 

Aneks 3.  Kwestionariusz do Badania Orientacji Zawodowej

149

 

Aneks 4  Kwestionariusz ZSKK

167

 

Aneks 5.  Instrukcja obsługi do programu komputerowego wykorzystywanego w poradnictwie zawodowym

217

 

Spis tabel

227


 

Copyright © 2005 Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej
Ostatnia modyfikacja: 29 September 2005