Strona główna W górę Mapa strony Wyszukiwanie Napisz do nas O Centrum


W górę System Ekspertowy... Bateria Zawodowa Przystosowanie Psychiczne

 

BATERIA KWESTIONARIUSZY
DO BADANIA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I OSOBOWOŚCIOWYCH PRACOWNIKA

Program komputerowy Bateria Kwestionariuszy do Badania Predyspozycji Zawodowych i Osobowościowych Pracownika jest komputerowym programem będącym połączeniem komputerowych adaptacji trzech kwestionariuszy:

 

·        Kwestionariusza Funkcjonowania Zawodowego Kadry Kierowniczej

·        Kwestionariusza Samooceny Charakterologicznej

·        Kwestionariusza do Badania Orientacji Zawodowej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu przy pomocy jednego programu można dokonać kompleksowej oceny i analizy badanej osoby pod kątem predyspozycji i cech osobowościowych do wykonywania danego rodzaju pracy.

Program jest niezwykle przydatny zarówno w działach zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, jak i we wszelkiego rodzaju poradniach zawodowych.

Program na podstawie wprowadzonych danych przelicza wyniki i prezentuje zarówno wyniki surowe jak i przeliczone w poszczególnych skalach w postaci przejrzystej tabeli lub wykresów liniowych oraz słupkowych. W przypadku Kwestionariusza do Badania Orientacji Zawodowej – również w postaci wykresu powierzchniowego – dziesięciokątnego. Można też przejrzeć pytania kwestionariusza oraz odpowiedzi, których udzieliła osoba badana.

Wprowadzanie danych do programu odbywa się na trzy sposoby:

1)      może tego dokonać bezpośrednio osoba badana – wtedy na ekranie widzi pytanie oraz właściwe dla poszczególnych odpowiedzi duże i wyraźne przyciski; obsługa tego modułu jest bardzo prosta, możliwa zarówno przy użyciu myszy jak i klawiatury, także nawet osoba nie posiadająca doświadczenia w pracy z komputerem po chwili instrukcji może sama udzielać odpowiedzi na kolejno wyświetlane pytania

2)      operator najczęściej będzie korzystał z modułu szybkiego wprowadzania – tabelka z numerami pytań i odpowiedziami pozwala na bardzo szybkie wprowadzenie wyników z papierowej wersji testu; łatwo jest na bieżąco kontrolować poprawność wprowadzanych danych, ułatwiona jest też ewentualna korekta

3)      moduł skanujący pozwala zarówno bezpośrednio z programu skanować arkusz odpowiedzi jak i wprowadzić już wcześniej zeskanowany arkusz – dzięki temu zdecydowanie skraca się czas wprowadzania wyników a ponadto odciąża to psychologa od nużącej, monotonnej pracy wprowadzania wyników; dzięki zastosowanym rozwiązaniom łatwo i szybko można skontrolować i skorygować poprawność rozpoznania odpowiedzi.

Program umożliwia zabezpieczenie zapisywanych danych przy pomocy hasła.

Wyniki uzyskiwane przez osoby badane można wyeksportować do plików czytanych przez program Microsoft Excel i inne programy statystyczne, dzięki czemu można je dalej wykorzystać np. w raportach, bądź – przy skorzystaniu z opcji eksportu zbiorowego – dokonywać statystycznej obróbki uzyskanych wyników.

Podkreślić należy niezwykłą przyjazność programu i łatwość jego obsługi. Bardzo wiele czynności jest zautomatyzowanych (np. zapis na podstawie wprowadzonych danych – nie trzeba pamiętać o zapisaniu wyników), możliwa jest obsługa programu zarówno przy użyciu myszy, jak i klawiatury. Aby przyspieszyć pracę z programem pod menu znajduje się pasek z przyciskami najczęściej wykonywanych czynności (otwarcie pliku, zakończenie programu itp.). Przechodzenie między różnymi formami prezentacji wyników odbywa się poprzez wybieranie odpowiednich „gałęzi” „drzewa” (podobnie jak wskazywanie katalogów w Eksploratorze Windows) – można dokonać tego jednym kliknięciem.

Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej w Toruniu ma bardzo doświadczenie w tworzeniu komputerowych adaptacji kwestionariuszy. Mamy nadzieję, że owoc naszych wieloletnich prac zaspokoi Państwa oczekiwania. Chętnie także czekamy na Państwa uwagi.

 

Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej


Prośba o szersze informacje

Jeśli jesteś zainteresowany programem możesz uzupełnić swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą. Uwaga!! W takim wypadku prosimy podać pełne dane, tj. imię, nazwisko, firmę (instytucję) oraz telefon. Nie odpowiadamy na zapytania zawierające wyłącznie e-mail.

Imię i nazwisko
Tytuł
Firma
Adres
E-mail
Telefon

 

Copyright © 2005 Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej
Ostatnia modyfikacja: 29 September 2005